0
[postlink]http://www.clip24h.net/2013/08/nhung-pha-lam-ban-hai-huoc-nhat-trong.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=cOFFQuZezn4endofvid [starttext] Welcome To Www.Clip24h.Net [endtext]

Những pha làm bàn hài hước nhất trong lịch sử

0
[postlink]http://www.clip24h.net/2013/08/10-sieu-pham-ghi-ban-ep-nhat-lich-su.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=nkglIUGyT1wendofvid [starttext] Welcome To Www.Clip24h.Net [endtext]

10 siêu phẩm ghi bàn đẹp nhất lịch sử Premier League

0
[postlink]http://www.clip24h.net/2013/08/50-ban-thang-ep-nhat-trong-lich-su.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=czxl15CXeNYendofvid [starttext] Welcome To Www.Clip24h.Net [endtext]

50 bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử champion league

0
[postlink]http://www.clip24h.net/2013/08/nhung-pha-bong-ep-nhat-gioi.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=WFb1qNL0tDsendofvid [starttext] Welcome To Www.Clip24h.Net [endtext]

Những pha bóng đẹp nhất thế giới

0
[postlink]http://www.clip24h.net/2013/08/nhung-pha-bong-hai-huoc.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=CHz4FYpgfpQendofvid [starttext] Welcome To Www.Clip24h.Net [endtext]

Những pha bóng hài hước

0
[postlink]http://www.clip24h.net/2013/08/ban-thua-cuoi-ra-nuoc.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=ZVoj3dZ3jT4endofvid [starttext] Welcome To Www.Clip24h.Net [endtext]

Ban thua cuoi ra nuoc

0
[postlink]http://www.clip24h.net/2013/08/top-5-ban-thang-khong-tuong-trong-bong-a.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=ulFf31IUJusendofvid [starttext] Welcome To Www.Clip24h.Net [endtext]

Top 5 bàn thắng không tưởng trong bóng đá

0
[postlink]http://www.clip24h.net/2013/08/10-ban-thang-ky-la-nhat-nam-2012.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=YpVWptdmErgendofvid [starttext] Welcome To Www.Clip24h.Net [endtext]

10 bàn thắng kỳ lạ nhất năm 2012

0
[postlink]http://www.clip24h.net/2011/08/buon-cuoi.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=yvG8JQwRpNUendofvid
[starttext]
Welcome To Www.Clip24h.Net
[endtext]

Buon Cuoi

1
[postlink]http://www.clip24h.net/2011/07/saiiphone-4-dap-da.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=h4QqeXJ4JWQendofvid
[starttext]
Welcome To Www.Clip24h.Net
[endtext]

Sai Iphone 4 Dap Da

0
[postlink]http://www.clip24h.net/2011/07/tuyen-tap-anh-hai-huoc.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=nvCZY8l9LAYendofvid
[starttext]
Welcome To Www.Clip24h.Net
[endtext]

Tuyển tập ảnh hài hước

0
[postlink]http://www.clip24h.net/2011/07/sai-1-li-di-1-dam.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=Iyqq4fk_ITwendofvid
[starttext]
Welcome To Www.Clip24h.Net
[endtext]

Sai 1 li, di 1 dặm

0
[postlink]http://www.clip24h.net/2011/07/khong-giai-thich.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=UzzMir7zbN4endofvid
[starttext]
Welcome To Www.Clip24h.Net
[endtext]

Không thể giải thích

1
[postlink]http://www.clip24h.net/2011/07/oc-chieu-chua-chay.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=bCy-hhzlp9wendofvid
[starttext]
Welcome To Www.Clip24h.Net
[endtext]

Độc chiêu chữa cháy

0
[postlink]http://www.clip24h.net/2011/07/ke-cap-gap-ba-gia.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=E5jREZ_RINoendofvid
[starttext]
Welcome To Www.Clip24h.Net
[endtext]

Kẻ cắp gặp bà già

0
[postlink]http://www.clip24h.net/2011/07/bi-mat-cuoi-cung.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=40DykbPa4Lcendofvid
[starttext]
Welcome To Www.Clip24h.Net
[endtext]

Bí mật cuối cùng

0
[postlink]http://www.clip24h.net/2011/07/cai-quan-tai-rong.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=wZMZdQzoQgoendofvid
[starttext]
Welcome To Www.Clip24h.Net
[endtext]

Cái quan tài rỗng

0
[postlink]http://www.clip24h.net/2011/07/lua-tinh.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=jra6ieSa9JMendofvid
[starttext]
Welcome To Www.Clip24h.Net
[endtext]

Lừa tình